Conectori de tip Nelson

CONECTORI TIP NELSON

Sudarea bolţurilor cu arcul electric este un procedeu de sudare larg răspândit pe plan mondial utilizat la fixarea nedemontabilă a unor elemente de tipul bolţurilor, gujoanelor, şuruburilor, ştifturilor, bucşelor. Sudarea bolţurilor este utilizată printre altele în construcţia podurilor metalice, a construcţiilor metalice din oţel, construcţia navelor, construcţia mijloacelor de transport, construcţia aparatelor, construcţia cazanelor şi construcţia aparatelor electrocasnice.

În domeniul construcţiilor procedeul este întâlnit frecvent pentru fixarea betoanelor pe elementele metalice (stâlpi, grinzi, plafoane). Se utilizeaza sudura cu arc tras ciclu lung.

Procedeul se caracterizează prin simplitate, productivitate mare, calitate foarte bună a îmbinării sudate, cost redus, echipamente de sudare simple şi uşor de manipulat, flexibilitate, fiind considerat în prezent cel mai eficient mijloc de îmbinare a elementelor de tipul bolţurilor.

Socieatatea noastra detine echipe de operatori acreditati conform SR EN ISO 14555 pentru sudura conectorilor.

SR EN 14732

error: Content is protected !!